head
 • Profil spoločnosti

  Profil spoločnosti

Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 0 ponúk.

Profil spoločnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Realitná kancelária StarBrokers Real Estate predstavuje moderný profesionálny koncept strategického prístupu k sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Na trh s nehnuteľnosťami v Bratislave prinášame nové trendy v predajnej stratégii, inovatívne procesy v realitných činnostiach a vysoký komfort pre zákazníkov. V každej oblasti svojej činnosti kladieme dôraz na vysokú kvalitu poskytovaných služieb, ktoré spočívajú v diskrétnom, individuálnom a osobitom prístupe ku každému klientovi so zárukou serióznosti a spoľahlivosti. Kvalifikované právne služby, hypotekárne poradenstvo a odborné konzultácie pri realitných transakciách sú u nás samozrejmosťou.

Našou filozofiou je poskytovať profesionálne služby prostredníctvom vzdelaného a kvalitného tímu realitných Brokerov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vzájomne úzko spolupracujú. Pozorne monitorujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme súčasné trendy ovplyvňujúce formovanie realitného trhu. Poznáme oblasť real estate, vieme ako pracuje developerský trh a máme cit pre individuálne potreby každého klienta. Disponujeme rozsiahlymi databázami nehnuteľností, klientov, záujemcov, úspešných developerov a aktuálnych projektov.

Máme svoje korene v Bratislave a tento trh dokonale poznáme. Ponúkame nehnuteľnosti, na ktoré vieme nájsť spokojného klienta, či sa jedná o predaj alebo prenájom. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať klientom kvalitné a na mieru šité služby, individuálny "hands on" prístup a s dôverou pracujeme veľmi obozretne.

KTO SME

 • Sme silnou značkou na realitnom trhu
 • Realitné sprostredkovanie nás baví a robíme ho dobre
 • Sme členom a certifikovanou realitnou kanceláriou NARKS
 • Spolupracujeme s najlepšími expertami vo všetkých oblastiach
 • Pracujeme v príjemnom prostredí a využívame moderné technológie
 • Do marketingu a inzercie nehnuteľností investujeme viac ako hocikto iný
 • Máme odhodlanie a chuť meniť všetko čo ľuďom na realitných kanceláriách vadí.

ČÍM SI MÔŽETE BYŤ ISTÝ

 • Férovým jednaním a otvorenou komunikáciou
 • Nesľúbime Vám to, čo by sme nevedeli splniť
 • Vždy Vám poskytneme len pravdivé informácie.

ČO VÁM GARANTUJEME

 • Výška našej provízie je transparentná a poznáte ju vopred
 • Ak sa pri predaji zníži cena Vašej nehnuteľnosti, klesne aj naša provízia
 • Všetky zmluvy a dokumenty pripravia naši advokáti individuálne pre Vás.

Príďte nás navštíviť a presvedčte sa sami. Radi Vás privítame so šálkou kvalitnej kávy alebo dobrého čaju. Sídlom našej realitnej kancelárie je dvojpodlažná budova novostavby v bratislavskej mestskej časti Nové mesto na Pluhovej ulici č. 10/A neďaleko obchodného centra POLUS.

 

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Vidíme spokojné rodiny, mladých ľudí, strednú generáciu i seniorov, ktorí získali nové bývanie vďaka našim kvalitným službám a skúseným realitným Brokerom.

Sme realitná kancelária prvej voľby - dlhodobý, rešpektovaný a vyhľadávaný partner pre klientov hľadajúcich profesionálne služby a komplexné poradenstvo. 

Svojou profesionálnou činnosťou, morálkou a etikou prispievame k zlepšeniu kvality prostredia na trhu poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

 

MISIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť StarBroker Real Estate svojou činnosťou napĺňa nasledovné poslanie:

 •  Svojimi schopnosťami a skúsenosťami pomáhať ľudom získavať ich nové bývanie

 •  Pomáhať firmám, podnikom a organizáciám vyhľadávať a získavať vhodné pracovné prostredie

 •  Poskytovať klientom kvalitné profesionálne služby a aktívne pristupovať k napĺňaniu ich potrieb a očakávaní

 •  Presadzovať morálku a etiku v realitnom sprostredkovaní

 •  Prispievať k zvyšovaniu kvality realitného prostredia.

 

FIREMNÁ KULTÚRA

Základnými princípmi našej spoločnosti sú seriózne a férové jednanie, vzájomná spolupráca a podpora, tímové zmýšľanie a zmysel pre osobnú i spoločenskú zodpovednosť každého z nás.

Charakteristickými črtami firemnej kultúry v našej realitnej kancelárii sú slušnosť, otvorenosť a sloboda v názoroch. Zakladáme si na úcte a rešpekte k ostatným kolegom, poskytujeme si priestor na konštruktívnu prezentáciu svojich podnetov i nápadov a vzájomne sa podporujeme. Správame sa férovo, dodržiavame dohody a navzájom si dôverujeme. Sme ohľaduplní k práci ostatných kolegov a ochotne im poskytujeme súčinnosť a spoluprácu. Vzájomne si zdieľame všetky informácie potrebné k zabezpečeniu našich povinností.

Svojich pracovníkov vedieme k vysokej kultivovanosti prejavu, taktu a diskrétnosti. Snažíme sa v nich budovať túžbu mať veľké ambície, napĺňať odvážne ciele a zvládať úspechy. Vedieme ich k sebareflexii, schopnosti vedieť sa poučiť z vlastných chýb a k prevzatiu zodpovednosti za výsledky svojej práce. Podporujeme vzdelávanie, osobnostný rozvoj a kariérny rast našich zamestnancov. 

Vzájomne si poskytujeme spätnú väzbu o fungovaní procesov i smerovaní spoločnosti a uisťujeme sa, že svojou každodennou činnosťou prispievame k napĺňaniu našej vízie.

 

HODNOTY SPOLOČNOSTI

 •  Orientujeme sa na klienta, plníme jeho individuálne potreby a prekonávame očakávania

 •  Sme poctiví a transparentní, konáme bezúhonne a dodržiavame svoje záväzky

 •  Trúfame si byť novodobí, odmietame zastarané procesy a vytvárame trendy

 •  Cieľavedome a systematicky kráčame za úspechom ako jeden tím

 •  Pracujeme odhodlane a s nadšením pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov

 •  Podporujeme našich pracovníkov v odbornom a osobnom rozvoji

 •  Ku každému človeku sa správame otvorene, čestne a s úctou

 •  Pristupujeme zodpovedne k bezpečnosti práce a ochrane zdravia našich pracovníkov

 •  Sme ohľaduplní k životnému prostrediu a spoločnosti.

Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť