head
  • Prečo som založil StarBrokers

    Prečo som založil StarBrokers

Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 11 ponúk.

Prečo som založil StarBrokers

Keď som sa v máji 2014 rozhodoval kam sa pracovne posunúť po 4 rokoch v realitnom obchode, rozhodol som sa pre posun smerom k ľuďom. So želaním lepšie porozumieť ich požiadavkám, motiváciám a preferenciám, s cieľom identifikovať ich skutočné potreby. Stále viac som si uvedomoval, že realitné sprostredkovanie nie je len o nehnuteľnostiach, ale primárne o dôvere, vzťahoch a hlavne ľuďoch, ktorí nehnuteľnosti predávajú, kupujú, alebo sa o ne iba zaujímajú. Nemám však na mysli budovanie čisto obchodných vzťahov za účelom predať. Cítil som, že zmyslom našej práce musí byť i určitá realitná osveta, budovanie širšieho povedomia smerom k verejnosti o tom, ako by mal realitný obchod prebiehať správne, pretože v konečnom dôsledku z toho budú profitovať aj samotné realitné kancelárie, a to v podobe realitne vzdelaného klienta. Predstavoval som si spokojné rodiny, mladých ľudí, strednú generáciu i seniorov, ktorí získajú nové bývanie vďaka našim kvalitným službám a skúseným brokerom. Vidím to aj teraz. Tento obraz predstavuje moju víziu i dnes.

Prijal som rozhodnutie, že to vybudujem od podlahy. Od začiatku do konca podľa vlastnej predstavy. Preto som založil StarBrokers Real Estate. Novú značku, na ktorej chcem dlhodobo stavať. Napĺňať svoju víziu. Splniť si svoj realitný sen o dobrej realitnej kancelárii. Realitke prvej voľby. Ten sen je ďaleko, ale už sme v StarBrokers vykročili.

Z ľudského pohľadu môžem skonštatovať, že v mojom prípade je základnou odpoveďou na otázku „Prečo som založil StarBrokers“ esencia túžby, viery a želania. Túžby robiť prácu, ktorú mám veľmi rád. S vierou, že zodpovedne pomáhať ľudom získavať ich nové bývanie je poslaním, ktoré má zmysel. A veľkým želaním môcť dlhodobo napĺňať všetky očakávania a potreby týchto ľudí.

V súčasnosti je zrejmé, že práve očakávania, potreby a požiadavky dnešného klienta, spoločne s jeho vysokým realitným povedomým a skutočnosťou, že má možnosť si vyberať z veľkého množstva realitných kancelárií majú za následok, že v rámci realitného sprostredkovania je potrebné upustiť od intuitívnych procesov, ktoré sú v mnohých kanceláriách stále súčasťou pracovných postupov.

Som presvedčený, že teraz by marketingovo vynikajúco znelo: „Preto som sa rozhodol zaviesť exaktné metódy strategického manažmentu do procesu riadenia realitnej kancelárie v kontexte obchodných, personálnych, marketingových a komunikačných faktorov.“ Áno, znelo by to pekne, ale nebolo by to presné. Podstata našej filozofie je oveľa jednoduchšia. „Chceme to proste robiť dobre. Bodka.“ S cieľom, aby klient na konci našej spolupráce skonštatoval: „Ďakujem, som spokojný! Opäť sa na vás s dôverou obrátim.“

Preto je mojou ambíciou vybudovať stabilnú realitnú kanceláriu, opierajúcu sa o kvalitných ľudí. Som si vedomý, že základným predpokladom úspechu realitnej kancelárie je ponúkať spoľahlivé, kvalitné a bezpečné služby v profesionálnej atmosfére, s potrebnou dávkou empatie. Prostredníctvom poctivej realitnej práce a profesionálneho prístupu našich brokerov chcem tieto služby poskytovať cielene, riadene a v nadštandardnej forme tak, aby ich využitie bolo pre klientov dostupné a nákladovo efektívne.  

Želám si byť zárukou, že naša realitná kancelária vždy spoľahlivo splní požiadavky svojich klientov na vysokej profesionálnej úrovni. Mojou prioritou je poskytovať kvalifikované služby založené na korektnosti, serióznosti a dôvere s cieľom vyhovieť v čo najväčšej možnej miere očakávaniam a potrebám zákazníkov a poskytnúť im tak maximálny komfort, spokojnosť a pocit bezpečnej realizácie celej transakcie.

Prirodzene viem, že aj my sme iba ľudia a sú okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Preto nastanú i chvíle, kedy nie sme schopní naplniť niektoré z potrieb, či očakávaní svojich zákazníkov, ale v každom prípade si naši klienti môžu byť istí, že vždy urobíme všetko preto, aby bolo nespochybniteľné, že v daný moment sme vynaložili maximálne úsilie za jediným účelom - zabezpečiť im kvalifikovanú a profesionálnu starostlivosť.

Uvedomujem si, že Kľúčovým faktorom úspechu sú kvalitní ľudia realizujúci správne procesy. Preto verím, že iba prostredníctvom zvyšovania odbornosti, znalostí a schopností našich realitných brokerov je dosiahnuteľné získavať klientov a udržiavať si ich lojalitu k našej realitnej kancelárii. Som presvedčený, že len spoľahlivým zabezpečovaním individuálnych potrieb klientov, starostlivým prístupom, serióznou komunikáciou a komplexnosťou ponúkaných služieb sa môžeme uchádzať o priazeň a dôveru zákazníkov na trhu s nehnuteľnosťami.

 

V Bratislave 26.02.2015                                                             

Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť