head
  • Prečo si vybrať StarBrokers

    Prečo si vybrať StarBrokers

Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 0 ponúk.

Prečo si vybrať StarBrokers

KLIENTOM SA VENUJEME S MAXIMÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU

Filozofiou našej spoločnosti je starostlivosť o klienta a napĺňanie jeho potrieb i očakávaní. Sme protagonisti kvalitatívneho konceptu predaja nehnuteľností. Veľkosť portfólia nehnuteľností je pre nás dôležitý ale nie rozhodujúci faktor. Sústreďujeme sa na sprostredkovanie realitných transakcií s garanciou spokojnosti a s dôrazom na dosiahnutie ideálneho výsledku pre klienta. Naším cieľom je venovať väčšiu pozornosť komplexnému poradenstvu a pomôcť našim klientom pri formulácii vhodnej predajnej stratégie zodpovedajúcej ich požiadavkám a možnostiam. Snaha o vybudovanie partnerského vzťahu medzi kanceláriou a klientom sa odráža aj v pridelení osobného realitného brokera pre každého klienta, ktorý ho sprevádza celým realitným procesom a poskytuje mu služby šité priamo na mieru. Klienti majú priebežnú spätnú väzbu o prebiehajúcich činnostiach, sú včas informovaní a majú tak možnosť spolurozhodovať o realizácii na všetkých úsekoch realitného procesu. Zmyslom tohto partnerstva je rýchla, efektívna a úspešná realizácia predaja nehnuteľnosti klienta.

 

ZAMERIAVAME SA NA SKUTOČNÉ POTREBY NAŠICH KLIENTOV

Klient je pre nás na prvom mieste a našou prioritou je správna identifikácia jeho presných potrieb na realitnom trhu. Práve koncentrácia na požiadavky našich klientov a vysoká kvalita poskytovaných služieb sú činnosti, ktoré nás oddeľujú od konkurencie. Uvedomujeme si, čo je pri realizácii realitnej transakcie pre klientov najdôležitejšie, a preto sa vždy zameriavame na podstatu ich potrieb a požiadaviek. Svojim klientom prinášame profesionálne služby, komplexné poradenstvo, spoľahlivý prístup, dôveryhodnosť a otvorenú komunikáciu. V našej realitnej kancelárii klientom poskytujeme pohodlné, cenovo dostupné a nákladovo efektívne služby. V rámci našej motivácie na prvom mieste nie sú peniaze, ale celková spokojnosť našich klientov, ktorí sa na základe vlastnej skúsenosti na nás opäť s dôverou obrátia.

 

PRACUJEME S DÔVEROU VEĽMI OBOZRETNE

K našim klientom pristupujeme osobne a dôveru vloženú do našich rúk si vážime. U nás sú piliermi dôveryhodnosti férový prístup, dodržiavanie sľubov, transparentné podmienky, otvorená komunikácia a profesionálna starostlivosť. Záleží nám na tom, aby ste mali priebeh vašej realitnej transakcie pod dohľadom a dôverovali našim krokom. Stratiť dôveru znamená prísť o zákazníka. Bez možnosti reparátu. My si to v našej kancelárii plne uvedomujeme. Preto sa o dôveru u svojich klientov uchádzame nielen pri prvom stretnutí, ale svojou každodennou prácou.

 

PLNÍME ČO SME SĽÚBILI

Pre klientov sme hodnoverným partnerom. Je to jednoduché, sme ľudsky dôslední, dodržiavame svoje slovo a vždy urobíme maximum pre naplnenie sľubu, ktorý sme dali zákazníkovi. Naši realitní brokeri vždy rešpektujú záväznosť ústneho prísľubu. V rámci našej práce poskytujeme klientom pravdivé, neskreslené informácie a nesľubujeme postupy, či termíny, o ktorých vopred vieme, že sú nereálne. Dohoda uzatvorená v rámci nášho partnerstva s klientom je pre nás záväzná vo všetkých jej častiach.

 

NAŠE ZMLUVY PRE KLIENTOV A DOKUMENTY PRE KATASTER PRIPRAVUJÚ ADVOKÁTI

Záleží nám na obsahu dokumentov, ku ktorým naši klienti pripoja svoj podpis. Zmluvná dokumentácia a dokumenty k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti musia zabezpečiť pre účastníkov konania právnu istotu a bezpečnosť. Každá realitná transakcia má svoje špecifiká, ktoré musia byť právne upravené v zmluve. Preto je každá zmluva z pohľadu vyhotovenia jedinečná. Z titulu právnej ochrany sme zverili prípravu, tvorbu a finalizáciu každej zmluvy advokátskej kancelárii so zameraním na realitné právo. Naši advokáti pripravujú zmluvy individuálne na mieru každého klienta s ohľadom na potreby a okolnosti konkrétneho prevodu vlastníckych práv na nehnuteľnosti. Pri tvorbe zmlúv dbáme na dodržiavanie viacnásobnej kontroly jej obsahu a znenia. Každá zmluva je vyhotovená v zmysle aktuálnych právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pridanou hodnotou pre klienta je jednoznačnosť a zrozumiteľnosť obsahu každej zmluvy, pričom právna istota dokumentu zostáva nespochybniteľná.

 

GARANTUJEME ISTOTU A BEZPEČNOSŤ PRI REALITNÝCH TRANSAKCIÁCH

Sme Licencovanou kanceláriou NARKS, čo predstavuje záruku profesionality realitnej kancelárie. Vždy urobíme maximum preto, aby sa naši klienti cítili počas realizácie celej realitnej transakcie bezpečne. Každá realitná transakcia prebieha v kontexte prísnych postupov a procesov za účelom dosiahnutia maximálnej právnej ochrany pre všetky zúčastnené strany. Svojim klientom vždy garantujeme dodržiavanie bezpečných postupov, verifikáciu získaných informácií a kontrolu všetkých právnych úkonov. Bezpečnosť a istota v legislatívnych procesoch sprevádzajúcich zmeny vo vlastníckych vzťahoch k prevádzaným nehnuteľnostiam patria k základným prioritám v našej realitnej kancelárii.

 

INVESTUJEME VEĽA DO MARKETINGU A INZERCIE

Nehnuteľnosti našich klientov je vždy dokonale vidieť! Pri predaji a prenájme využívame vlastný strategický koncept marketingu nehnuteľností založený na kvalitnom spracovaní prezentácie nehnuteľnosti a sofistikovanom inzerčnom mixe. Pri formulácii marketingu konkrétneho bytu, domu, či pozemku je pre nás najdôležitejšie kvalitné spracovanie ponuky, správna forma, jej obsah a spôsob prezentácie. V rámci nášho konceptu marketingu nehnuteľností využívame inzerciu na najnavštevovanejších realitných portáloch, sociálnych sieťach ale aj formu elektronického direct mailingu, či vonkajšiu reklamu v podobe pútačov a plachiet. Chápeme, že propagácia nehnuteľností smerom k záujemcom je základným predpokladom úspechu ich predaja alebo prenájmu, a preto svojim klientom ponúkame vlastný výnimočný koncept v tejto oblasti.

 

SME NEUSTÁLE SA UČIACA ORGANIZÁCIA

Vzdelávame sa. Pravidelne a cielene. Interne aj externe. Máme  prepracovaný systém vlastného vzdelávania. Všetci naši realitní brokeri sú absolventmi rozsiahleho interného školenia zameraného na všetky oblasti realitnej činnosti. Každý broker, ktorý predstupuje pred klienta disponuje Licenciou realitného makléra NARKS, ktorá ho oprávňuje na vykonávanie realitnej činnosti a zároveň absolvoval vzdelávací proces s ukončenou certifikáciou. Počas výkonu svojej práce majú naši realitní brokeri mentorský dohľad senior manažéra a podporu tímu celej kancelárie. Všetci sa pravidelne zúčastňujeme na vzdelávacích kurzoch a školeniach zameraných na aktuálne trendy, či zmeny na realitnom trhu. Svoju prácu berieme vážne, a tak k sebe aj pristupujeme. Chceme Vám prinášať odborné a kvalifikované služby realitných sprostredkovateľov. Máme sa o čo vzdelanostne oprieť.

 

ZLEPŠUJEME A INOVUJEME NAŠE PROCESY

Najvyššia kvalita v poskytovaných službách predstavuje nikdy nekončiaci proces hodnotenia a následného zlepšovania vlastných  konceptov a postupov pri realizácii našej činnosti. Sme pripravení definovať trendy a prinášať inovácie tam, kde ostatní ešte ani nevstúpili. Stále chceme byť reálny krok pred konkurenciou a posúvať sa neúnavne ďalej. Máme ambíciu byť realitnou kanceláriou prvej voľby. Sme presvedčení, že kľúčom k dlhodobému úspechu na trhu poskytovateľov realitných služieb je kvalitatívny, zákaznícky orientovaný koncept poskytovaných služieb pre klienta.  

 

MÁME TRANSPARENTNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE

V rámci našej činnosti Vám prinášame otvorenú komunikáciu, férové jednanie a transparentné podmienky spolupráce. Všetky služby, ktoré vám poskytujeme sú zahrnuté v našej provízii. Žiadne skryté poplatky. Neplatíte nič navyše.

 

NAŠA REALITNÁ KANCELÁRIA MÁ UZATVORENÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Sme zodpovední. K svojim klientom aj sami k sebe. Uvedomujeme si finančný rozsah uskutočňovaných realitných transakcií a chápeme, že v každom obchodnom prípade sa jedná o významnú investičnú operáciu pre obe zúčastnené strany. Bezpečnosť realizovaných činností a ich kontrola sú pre nás samozrejmosťou. Aj napriek uvedenému však považujeme za svoju povinnosť mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri prevádzkovaní našej činnosti. Naša poistná zmluva poskytuje finančné krytie vo výške 150.000 EUR pre každú individuálnu poistnú udalosť.

 

SPOLUPRACUJEME S VYBRANÝMI REALITNÝMI MAKLÉRMI

Pri predaji nehnuteľností našich klientov spolupracujeme s vybranými realitnými kanceláriami a ich maklérmi. V praxi to znamená, že prostredníctvom osobnej alebo elektronickej komunikácie predstavíme našim realitným kolegom z iných kancelárií konkrétne nehnuteľnosti svojich klientov za účelom spolupráce pri ich predaji. Zdieľaním vybraných ponúk nášho portfólia tak zvyšujeme potenciál rýchleho predaja a úspešného uzatvorenia realitného obchodu. V rámci zdieľaného predaja nehnuteľností spolupracujeme výhradne so spoľahlivými a preverenými realitnými maklérmi, ktorí dodržiavajú kódex etického správania.

 

SME ETICKÍ A ZODPOVEDNÍ

Sme hrdí na to, že môžeme garantovať etické správanie našich realitných brokerov. Rešpektujeme svojich kolegov, klientov a partnerov v súlade s pravidlami spoločenskej morálky a etického správania. V rámci procesu nášho vstupu do radov Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska sme pristúpili k záväzku dodržiavať Etický kódex NARKS.

 

SME FIVE STAR ESTATE AGENCY

Áno, my sme. Pre Vás.

Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť