head
 • Právne služby

  Právne služby

Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 11 ponúk.

Právne služby

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

Pre svojich klientov zabezpečujeme profesionálny právny servis v rámci sprostredkovania kúpy, predaja, či prenájmu nehnuteľnosti. Realizáciu právnych služieb zabezpečujeme prostredníctvom interného tímu právneho oddelenia tvoreného našimi advokátmi. Samotnú prípravu, návrh a tvorbu zmluvnej dokumentácie uskutočňujú skúsení odborníci na realitné právo na mieru konkrétnemu obchodnému prípadu. Obsah každej zmluvy prechádza viacnásobnou kontrolou s dôrazom na zabezpečenie všetkých rizík súvisiacich s predajom alebo prenájmom na strane vlastníka a prenajímateľa alebo na strane kupujúceho, či nájomcu.

Cieľom nášho právneho oddelenia je zaistiť maximálnu právnu ochranu všetkých zúčastnených strán a zabezpečiť legislatívnu bezpečnosť prebiehajúcej realitnej transakcie. Ako profesionálny sprostredkovateľ sa v rámci negociácie a procesu uzatvárania zmluvnej dohody snažíme o vytvorenie rovnocenného partnerstva medzi oboma stranami, s cieľom docieliť tak úspešné ukončenie obchodného prípadu.

Každá zmluva vyhotovená našimi advokátmi je pripravená v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. Samotná tvorba, správa a archivácia dokumentácie ku každému obchodnému prípadu prebieha v interných priestoroch spoločnosti StarBrokers s ohľadom na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov.   

 

CHARAKTERISTIKA SLUŽIEB

 • Zabezpečenie profesionálnej prípravy celej právnej agendy ku konkrétnemu obchodnému prípadu,

 • Vypracovanie odbornej zmluvnej dokumentácie ku konkrétnemu obchodnému prípadu s dôrazom na elimináciu všetkých potenciálnych rizík a zabezpečenia právnej istoty a bezpečia. 

 • Pre svojich klientov zabezpečujeme vypracovanie nasledovných právnych dokumentov:

  •  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve,

  •  Kúpna zmluva (Zmluva o prevode vlastníctva bytu, RD, pozemku, iného objektu),

  •  Nájomná zmluva (Zmluva o nájme bytu, RD, iného objektu),

  •  Rezervačná zmluva,

  •  Dohoda o zložení zálohy,

  •  Zmluva o úschove finančných prostriedkov,

  •  Zmluva o úschove listín,

  •  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností,

  •  Preberací protokol k nehnuteľnosti,

  •  Dohoda o zrušení vecného bremena,

  •  Návrh na výmaz vecného bremena v katastri nehnuteľností,

  •  Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,

  •  Návrh na výmaz záložného práva v katastri nehnuteľností,

  •  Vyhlásenie - vzdanie sa predkupného práva,

  •  Iné dokumenty (žiadosti, plnomocenstvá, oznámenia, prehlásenia, výzvy a pod.).

 

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom týchto služieb kontaktujte našu spoločnosť.

Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť