head
Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 12 ponúk.

História Bratislavy: Veľký Baťa - Alizé

Centrum Bratislavy sa môže pochváliť viacerými obchodnými domami. Tento typ nehnuteľnosti zaznamenal svoj stavebný boom vo svete na prelome 19. a 20. storočia. Hlavné mesto Slovenska si na svoj prvý obchodný dom počkalo až do roku 1931, ktorý sa preslávil hlavne vďaka prosperujúcej firme Baťa. Jeho autorom bol československý architekt Vladimír Karfík.

Budova sa nachádza na Hurbanovom námestí v mestskej časti Staré Mesto. Bola postavená na hrane hradobnej priekopy a neskôr bola kvôli tomu v súvislosti so stavbou obchodného domu asanovaná. Pred výstavbou obchodného domu v roku 1930 stál na tomto mieste hostinec Schmidt a Hansl, kde si starí prešpuráci pochutnávali na rôznych špecialitách.

Obchodný dom vznikol za zlatej éry obuvníckeho gigantu, keď firma expandovala z Čiech do celého sveta a stavala obchodné domy kombinované s rôznymi doplnkovými službami. Ich industriálny vzhľad a atraktívna moderná architektúra robila firme reklamu a pomáhala predávať. Každá plocha, ktorá sa dala využiť sa využila tak, aby prinášala zisk. Na tom stál úspech celej firmy.

V prípade Bratislavskej varianty projekt počítal s kompaktným štvorpodlažným objektom. Po protestoch verejnosti kvôli prekrytiu výhľadu na vežu Michalskej brány v smere od Suchého mýta ho Karfík však pozmenil do konečnej podoby kombinujúcej spodnú, päťpodlažnú časť s vrchnou, dvojpodlažnou. Dnes je táto budova pamiatkovo chránená a patrí medzi objekty zlínskej funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

Prezývku Veľký Baťa získala budova po roku 1936 keď na Obchodnej ulici postavili ďalšiu predajňu firmy, spolu s bytmi pre zamestnancov – tzv. Malého Baťu. Veľký Baťa bol na vtedajšie pomery moderný objekt so širokou ponukou služieb zákazníkom. Bola tam opravovňa koženého tovaru a galantérie, opravovňa pančúch a pedikúra. Preto niesol oficiálny názov „Dom služby Baťa“. Okrem komerčných prevádzok boli v objekte ešte kancelárske priestory, byty pre cestujúcich zamestnancov firmy, jedáleň, klubová miestnosť pre personál, obslužné a skladové priestory.

Hlavný vstup do budovy bol v oblúku nárožia z Hurbanovho námestia. Pohodlie nakupujúcich zabezpečovali 2 výťahy prístupné priamo z predajne a schodisko. Všetky materiály použité na stavbe ako aj v interiéri boli moderné, v súlade s Baťovým mottom: rýchlo lacno, účelne s dôrazom na jasnosť usporiadania, pohodlie a informovanosť návštevníka.

V predajných priestoroch sa používali regály a nábytok z chrómovaných oceľových rúr, mliečne sklo, na zemi boli mäkké koberce. Farebne bol interiér ladený do červenej farby, doplnený bielou, čiernou a chrómovou. Všetky voľné plochy v interiéri boli venované reklame a typickým baťovským heslám. Tie žiarili na budove aj zvonku, cez deň, i v noci. „Náš zákazník, náš pán“ vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa používali v Bratislave alebo: „U nás dostanete obuv pre každú nohu“.

Z dôvodu zlého technického stavu budovy prešiel obchodný dom prvou väčšou prestavbou v rokoch 1986-1991. Hlavný vstup sa premiestnil z nárožnej polohy na námestí do rohu budovy pri hradnej priekope. V tej bolo k budove dostavané komunikačné schodisko prepájajúce obchodné prevádzky v nižšej časti budovy, ktoré tak funkčne nahradilo schodisko s výťahmi vo vyššej časti budovy. V tej ostala situovaná len administratíva a zázemie.

ZDROJ: www.archinet.sk

Druhou veľkou prestavbou objekt prešiel po zmene majiteľa v rokoch 2003-2005, ktorá čiastočne zmenila jeho tvár a po prvý krát sa významnejšie zmenil aj jeho obsah. Stal sa z neho módny obchodný dom s luxusným tovarom - Alizé (z francúštiny pasát, vietor). Táto rekonštrukcia z neho opäť spravila veľkomestský nákupný „palác“. Podniky pokračujúce v obuvníckej tradícií považovali tento, pravdepodobne najhonosnejší obchod s obuvou na Slovensku za svoj vzor.

Autori rekonštrukcie museli zohľadniť to, že objekt je pamiatkovo chránený a že je nutné zachovať výraz stavby v exteriéri aj interiéri v čo najväčšej možnej miere. Rozhodli sa čo najvernejšie nadviazať na pôvodný projekt, nepretvárať jeho štýl, vžiť sa do funkcionalistickej architektúry Vladimíra Karfíka. Jej nadčasovosť a modernosť im v tom mohla byť mimoriadne nápomocnou.

Hlavný vstup do obchodných priestorov sa opäť presunul na miesto pôvodného vstupu do objektu, z nárožia na Hurbanovom námestí. Obchodné úrovne boli medzi sebou prepojené novým komunikačným prvkom, presklenným výťahom. Tento mimoriadne efektný detail bol v rámci rekonštrukcie najvýraznejším zásahom do budovy. Jeho šachta vedie priamo cez stred otvoreného priestoru predajnej plochy.

V letnom období sa využívala aj plocha strešnej terasy nad dvojpodlažnou, nárožnou časťou objektu. Okrem rozšírenia konzumnej plochy a výnimočného výhľadu sa na nej konali aj príležitostné akcie, prezentácie a módne prehliadky. Aktívne zapojenie terasy do života stavby obohatilo jej celkové poňatie.

ZDROJ: www.daservis.sk

Celkovo platilo, že aj po vyše 70 rokoch bola stavba schopná poskytnúť náležitý reprezentačný komfort pre obchodný dom 21. storočia a dôstojne pokračovať v odkaze Baťovského domu služieb.

Najnovšie je budova známym centrom zábavy. Od roku 2010 sa tu nachádza Music bar Priatelia, kam sa môžete prísť najesť, zabaviť alebo len posedieť s priateľmi.

Priestory podniku majú širokú variabilitu, vďaka ktorej sú využívané okrem iného aj na usporiadanie rôznych eventov, ako sú firemné večierky či tlačové konferencie.

ZDROJ: www.kajotintacto.sk

Zdroj: archinet.sk, wikipedia.org

makler
Zdieľaj:
Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť