head
  • Ekologická kancelária

    Ekologická kancelária

Hľadať:
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
min
max
  -   m2
min
max
Kritériam vyhovuje 0 ponúk.

Ekologická kancelária

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EKOLOGICKOM PROGRAME

Vieme, že kvalita bývania a života je viac než len nový byt, či krásny dom. Kvalitu nášho každodenného života priamo ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa nachádzame. V spoločnosti StarBrokers Real Estate sme si vedomí, že prírodné zdroje sú vzácne a vyčerpateľné. Je pre nás dôležité prispievať svojou zodpovednou činnosťou k udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Ekologické myslenie a pocit zodpovednosti nás viedol k zavedeniu uceleného ekologického programu v našej spoločnosti, aby sme pri vykonávaní našej činnosti prispeli k znižovaniu záťaže na životné prostredie. Cieľom programu je dodržiavať funkčné procesy pre efektívne hospodárenie, využívanie obnoviteľných zdrojov, obmedzovanie produkcie odpadu a znižovanie spotreby vody, elektrickej energie a kancelárskeho papiera. Súčasťou našej zelenej stratégie je triedenie plastových obalov, papiera a sklených nádob, nákup kancelárskych potrieb s ekologickými vlastnosťami, využívanie energeticky úsporných kancelárskych zariadení a používanie produktov z recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov.

Vnútro firemný prenos a zdieľanie informácií zabezpečujeme prostredníctvom elektronických komunikačných zariadení. V rámci spotreby kancelárskeho papiera sme zapojení do programu „Stromy pre život“. Za každých 50 kusov spotrebovaných balíkov kancelárskeho papiera vysadíme v spolupráci s našim dodávateľom jeden strom. Spotrebované tonerové kazety a atramentové cartridge spätne odovzdávame dodávateľovi kancelárskych potrieb za účelom ich recyklácie. Pri prezentačných produktoch našej spoločnosti preferujeme ekologické materiály. V rámci upratovacích a čistiacich prác v našich priestoroch využívame ekologické produkty na čistenie, ktoré zodpovedajú našim štandardom.

Svoje ekologické procesy udržujeme a zlepšujeme. Veríme, že systém nášho environmentálneho manažmentu má zmysel. Svojim vystupovaním podporujeme ochranu životného prostredia a snažíme sa osvetovo pôsobiť na svoje okolie. Sme presvedčení, že dnes už nestačí správať sa ekologicky len doma, treba prispieť svojou činnosťou aj na pracovisku a pomôcť tak k zlepšeniu životného prostredia pre nás všetkých.

 

 

Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť